TWEEDE GRAAD TSO

TECHNIEK - WETENSCHAPPEN

 • Wat?

   

  Techniek-Wetenschappen is een studierichting met een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde,

  biologie, chemie en fysica) gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de planten- en dierenwereld.

  Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische

  thema’s. Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.

  Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren.

  Je leert de technieken die de mens gebruikt om de omgevingsfactoren te verbeteren, levende organismen

  tegen schadelijke invloeden te beschermen, de levensprocessen te beheersen.

  Je bestudeert water-, lucht- en bodemverontreiniging en de mogelijke saneringstechnieken.

  Je verneemt wat de effecten zijn van deze ingrepen van de mens op andere levende wezens, natuur en

  milieu en op de maatschappij. Je leert ethisch denken.

  Embryotransplantatie, genetische manipulatie en klonen behoren tot de besproken technieken.

 • Voor wie?

   

   

  De studierichting richt zich naar theoretisch sterke leerlingen die begaan zijn met natuur en milieu

  en een brede interesse hebben voor het leven van plant, dier en mens. Techniek-Wetenschappen is

  gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

  Logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Techniek-wetenschappen of de 2de graad ASO Natuurwetenschappen.

 • Toekomst?

   

   

  Deze richting bereidt niet voor op een rechtstreekse toegang tot de arbeidsmarkt.

  Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs logisch.

  • Professionele Bachelors (Apotheekassistent, Biomedische laboratoriumtechnologie, Chemie, Biochemie,

  Water- en luchbeheersingstechnieken, leraar Secundair onderwijs, Medische beeldvorming,

  Verpleegkunde,…)

  • Academische Bachelors Bio-ingenieur (Biomedische wetenschappen, Industriële wetenschappen,…)

 • Lessentabel

atheneum leopoldsburg

atheneumstraat 2, 3970 Leopoldsburg - 011 34 11 49 - info@atheneumleopoldsburg.be

©  2019  All Rights Reserved.  Webcreation by RANA DIGITAL