DERDE GRAAD TSO

BOEKHOUDEN - INFORMATICA

 • Wat?

   

  De derde graad Boekhouden-Informatica TSO is een boekhoudkundige studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor).

  De vorming bestaat uit drie componenten:

  • een stevige algemene vorming,

  • de talen: Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context,

  • een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit:

  - een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een onderneming;

  - een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen, je leert hier programmeren;

  - een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid en de boekhouding van een onderneming.

  Om je voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast

  kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes.

  De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van een minionderneming: je leert een boekhoudkantoor runnen/een programma ontwikkelen voor de oplossing van een bedrijfsadministratief probleem.

  Tot de opdrachten behoren ook bedrijfsbezoeken en een stage.

 • Voor wie?

   

   

  De leerlingen stappen in na de tweede graad Communicatie - Organisatie TSO. Dit is de logische vooropleiding.

  Ook als je een andere richting volgde in de tweede graad ASO en TSO (of je bent in het bezit van het getuigschrift of diploma van de derde graad BSO), is de instap in de derde graad Boekhouden-Informatica TSO eventueel nog mogelijk, op voorwaarde dat je bereid bent om, onder begeleiding, achterstanden weg te werken. Inhaallessen en extra oefeningen zijn noodzakelijk!

 • Toekomst?

   

   

  Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad Boekhouden-Informatica TSO krijgt je een

  oriënteringsattest. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan de jongere in het studiegebied

  Handel nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad Verkoop BSO.

  Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Boekhouden-Informatica TSO krijg je he

  diploma secundair onderwijs. Indien je slaagt voor het vak bedrijfsbeheer dan ontvang je ook het

  ATEST BEDRIJFSBEHEER waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen.

  • Na de derde graad Boekhouden-Informatica TSO kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied.

 • Lessentabel

atheneum leopoldsburg

atheneumstraat 2, 3970 Leopoldsburg - 011 34 11 49 - info@atheneumleopoldsburg.be

©  2019  All Rights Reserved.  Webcreation by RANA DIGITAL